Militaire Willems-Orde: Witzleben, J.W. von

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 20-09-1825 No. 43
Registernummer 43
Mutatie Geen mutatie
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Generaal-majoor
Onderdeel Koninkrijk Pruissen
Geboren 1783
Overleden 1837