Militaire Willems-Orde: Krayenhoff, dr. C.R.Th. baron

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 1
Datum Koninklijk Besluit 12-05-1823 No. 118
Registernummer 22
Mutatie Zuidelijk frontier 1823
Literatuur Sabron 106; zelm 218; na 1910-254; 1915-31, 32; 1929-409
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Luitenant-generaal
Onderdeel Wapen der Genie, Landmacht
Aan boord van / behorende tot Generaal der Fortificatiën
Geboren 1758
Overleden 24 november 1840 in Nijmegen