Militaire Willems-Orde: Bode, J.D.E.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 3
Datum Koninklijk Besluit 12-05-1823 No. 119
Registernummer 153
Mutatie Zuidelijk frontier 1823
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Generaal-majoor
Onderdeel Wapen der Artillerie, Landmacht
Aan boord van / behorende tot Directeur Artillerie Directie No. 4
Geboren 1772
Overleden 9 januari 1842 in Breda