Militaire Willems-Orde: Stuers, F.V.H.A. ridder de

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 07-05-1822 No. 29
Registernummer 1133
Mutatie Palembang - juni 1821
Literatuur Na 1909-343; 1911-360; 1915-22; 1917-399; 1921-26; 1922-401, 402; 1925-429; 1927-205; 1937-396; 1952-120
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Tweede luitenant
Onderdeel Generale Staf, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Geboren 1792
Overleden 29 december 1881 in 's-Gravenhage