Militaire Willems-Orde: Cochius, F.D.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 3
Datum Koninklijk Besluit 07-05-1822 No. 29
Registernummer 141
Mutatie Palembang - 20 en 24 juni 1821
Literatuur Booms (2) 222; zelm 324
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Luitenant-kolonel
Onderdeel Wapen der Genie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Geboren 1787
Overleden 1876 in Rijswijk (ZH)