Militaire Willems-Orde: Kock, H.M. baron de

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 14-11-1821 No. 36
Registernummer 42
Mutatie Palembang - 1819 en juni 1821
Literatuur Booms (1) 18; na 1905-398; 1909-343; 1915-21, 22; 1937-396
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Generaal-majoor
Onderdeel Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Geboren 1779
Overleden 12 april 1845 in 's-Gravenhage