Militaire Willems-Orde: Valentini, G.W. baron von

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 10-11-1821 No. 31
Registernummer 41
Mutatie Geen mutatie
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Generaal-majoor
Onderdeel Koninkrijk Pruissen
Geboren 1775
Overleden 6 augustus 1834