Militaire Willems-Orde: Koopman, J.C.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 07-11-1821 No. 15
Registernummer 1043
Mutatie Palembang - juni 1821
Literatuur Eekhout 89
Opmerkingen over onderscheiding Eerste Officier van het fregat Zr.Ms. Van der Werff
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Eerste luitenant
Onderdeel Koninklijke Nederlandsche Zeemagt
Geboren 1790
Overleden 22 april 1855 in Utrecht