Militaire Willems-Orde: Preussen, Friederich Wilhelm III von

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 1
Datum Koninklijk Besluit 09-07-1821 No. 154
Registernummer 21
Mutatie Geen mutatie
Literatuur Zelm 64
Opmerkingen over onderscheiding Versierselen zijn persoonlijk door koning Willem I overhandigd (expl.11 juli 1821 no. 9082)
Persoonsgegevens
Nationaliteit Pruissische
Rang, functie of beroep Frederik Willem III, Koning van Pruissen
Geboren 1770
Overleden 7 juni 1840 in Berlijn