Militaire Willems-Orde: Reede, W.F. graaf van

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 24-05-1821 No. 76
Registernummer 39
Mutatie Geen mutatie
Literatuur Zelm 216; na 1950-188
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Generaal-majoor
Geboren 1770
Overleden 13 augustus 1838 in 's-Gravenhage