Militaire Willems-Orde: Riesz, C.J.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 3
Datum Koninklijk Besluit 08-12-1820 No. 67
Registernummer 126
Mutatie Gevechten tegen de boeginezen op Banka en Riouw in 1820
Literatuur Zelm 361, 362, 363; ms september 1948; ol november 1969
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Luitenant-kolonel
Onderdeel Wapen der Artillerie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Aan boord van / behorende tot 5e Regiment Artillerie
Geboren 1791
Overleden 22 juni 1856 in Frankfurt am Main