Militaire Willems-Orde: Maureillau, J.E.C.P. baron de

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 17-02-1820 No. 42
Registernummer 36
Mutatie Grensregeling tussen Nederland en Frankrijk na 1815
Literatuur Zelm 216
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Général de corps d'armée
Onderdeel Armee de Terre
Geboren 1772
Overleden 19 mei 1829 in Metz