Militaire Willems-Orde: Riesz, C.J.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 20-06-1819 No. La. W.
Registernummer 995
Mutatie Quatre-Bras en Waterloo
Mutatieperiode 16 en 18 juni 1815
Literatuur Zelm 361, 362, 363; ms september 1948; ol november 1969
Opmerkingen over onderscheiding Zelm: voor Quatre-Bras en Waterloo; in register geen mutatie
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Majoor
Onderdeel Wapen der Artillerie, Landmacht
Geboren 1791
Overleden 22 juni 1856 in Frankfurt am Main