Militaire Willems-Orde: Muffling, F.K.F. Baron von

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 22-03-1819 No. La. E4
Registernummer 35
Mutatie Geen mutatie
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Generalleutnant
Onderdeel Koninkrijk Pruissen
Geboren 1775
Overleden 1851