Militaire Willems-Orde: Hessen-Darmstadt, Friedrich Landgraf von

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 24-11-1816 No. La. I²
Registernummer 29
Mutatie Geen mutatie
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Generaal b.d. en Gouverneur van Maastricht
Geboren 1747
Overleden 20 mei 1837 in Frankfurt