Militaire Willems-Orde: Milne, Sir David

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 22-10-1816 No. La. N³
Registernummer 28
Mutatie Algiers - bombardering op 27 augustus 1816
Literatuur Zelm 196
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Schout-bij-nacht
Onderdeel Royal Navy
Geboren 1763
Overleden 1845