Militaire Willems-Orde: Pellew 1st Viscount Exmouth GCB, Edward

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 1
Datum Koninklijk Besluit 20-09-1816 No. 10
Registernummer 16
Mutatie Algiers - bombardering op 27 augustus 1816
Literatuur Zelm 196; maalderink 42
Persoonsgegevens
Nationaliteit Britse
Rang, functie of beroep Rear admiral
Onderdeel Royal Navy
Geboren 1757
Overleden 23 januari 1833 in Londen