Militaire Willems-Orde: Capellen, jonkheer Th. F. van

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 1
Datum Koninklijk Besluit 20-09-1816 No. 10
Registernummer 17
Mutatie Algiers - bombardering op 27 augustus 1816
Literatuur Eekhout 86; kroniek 396; maalderink 42; na 1907-116; 1913-25; 1941-29
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Bevelhebber
Onderdeel Koninklijke Nederlandsche Zeemagt
Aan boord van / behorende tot Nederlands Eskader
Geboren 1762
Overleden 15 april 1824 in Brussel