Militaire Willems-Orde: Wolterbeek, C.J.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 3
Datum Koninklijk Besluit 20-02-1816 No. 63
Registernummer 73
Mutatie Wegens vroeger bewezen diensten
Literatuur Klaassen (3) 117
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Commandeur van de Breede wimpel
Onderdeel Koninklijke Nederlandsche Zeemagt
Geboren 1766
Overleden 23 mei 1845 in 's-Gravenhage