Militaire Willems-Orde: Aar, J.A. van der

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 20-02-1816 No. 63
Registernummer 836
Mutatie Waterloo
Mutatieperiode 18 juni 1815
Literatuur Zelm 195
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Vrijwilliger
Onderdeel Wapen der Infanterie, Landmacht
Aan boord van / behorende tot Bataljon Nationale Militie
Geboren 1792
Overleden In Batavia