Militaire Willems-Orde: Baker, Th.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 3
Datum Koninklijk Besluit 07-02-1816 No. 48
Registernummer 66
Mutatie Scheveningen - assistentie bij landing van de koning in november 1813 met HMS Cumberland (aan land zetten van een aantal mariniers)
Literatuur Zelm 197; maalderink 42
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Kapitein-ter-zee
Onderdeel Royal Navy
Aan boord van / behorende tot H.M.S. Cumberland
Overleden 1823 in Londen