Militaire Willems-Orde: Kock, H.M. baron de

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 3
Datum Koninklijk Besluit 14-10-1815 No. 134
Registernummer 63
Mutatie Geen mutatie
Literatuur Booms (1) 18; na 1905-398; 1909-343; 1915-21, 22; 1937-396
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Generaal-majoor
Geboren 1779
Overleden 12 april 1845 in 's-Gravenhage