Militaire Willems-Orde: Paget 1st Marquess of Anglesey 2nd Earl of Uxbridge KG GCB, Henry William

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 27-08-1815 No. 7
Registernummer 25
Mutatie Quatre-Bras en Waterloo
Mutatieperiode 16 en 18 juni 1815
Persoonsgegevens
Nationaliteit Britse
Rang, functie of beroep Lieutenant General
Onderdeel British Army
Geboren 1768
Overleden 28 april 1854 in Londen