Militaire Willems-Orde: Hill 1st Viscount Hill GCB, Rowland

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 27-08-1815 No. 7
Registernummer 24
Mutatie Quatre-Bras en Waterloo
Mutatieperiode 16 en 18 juni 1815
Persoonsgegevens
Nationaliteit Britse
Rang, functie of beroep Lieutenant General
Onderdeel British Army
Aan boord van / behorende tot Commander II Corps
Geboren 1772
Overleden 10 december 1842 in Shrewsbury