Militaire Willems-Orde: Wijk, J. van

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 17-08-1815 No. 77
Registernummer 751
Mutatie Waterloo
Mutatieperiode 18 juni 1815
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Sergeant
Onderdeel Wapen der Infanterie, Landmacht
Aan boord van / behorende tot Bataljon Nationale Militie No. 3
Geboren 1789
Overleden 24 juni 1872 in Joure