Militaire Willems-Orde: Smeth van Deurne, Th. baron de

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 11-08-1815 No. 17
Registernummer 135
Mutatie Quatre-Bras en Waterloo
Mutatieperiode 16 en 18 juni 1815
Literatuur Na 1908-438; 1909-476; 1916-327; 1917-257; 1922-89; 1950-253; 1951-405
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Kapitein-voluntair
Onderdeel Generale Staf, Landmacht
Geboren 1779
Overleden 7 september 1859 in 's-Gravenhage