Militaire Willems-Orde: Anemaet, H.W.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 11-08-1815 No. 17
Registernummer 494
Mutatie Waterloo
Mutatieperiode 18 juni 1815
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Cadet-karabinier
Onderdeel Wapen der Cavalerie, Landmacht
Aan boord van / behorende tot Regiment Karabiniers No. 1
Geboren 1796
Overleden Februari 1872 in Nijmegen