Militaire Willems-Orde: Aarts, A.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 11-08-1815 No. 17
Registernummer 452
Mutatie Quatre-Bras en Waterloo
Mutatieperiode 16 en 18 juni 1815
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Flankeur
Onderdeel Wapen der Infanterie, Landmacht
Aan boord van / behorende tot Bataljon Nationale Militie No. 19
Geboren 1792
Overleden 15 november 1820