Militaire Willems-Orde: Aalst, P. van

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 11-08-1815 No. 17
Registernummer 531
Mutatie Waterloo
Mutatieperiode 18 juni 1815
Opmerkingen over onderscheiding Regiment Huzaren van Sytzama
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Karabinier
Onderdeel Wapen der Cavalerie, Landmacht
Aan boord van / behorende tot Regiment Karabiniers No. 3
Geboren 1776
Overleden 24 juni 1820 in Deventer