Militaire Willems-Orde: Vincent, N.K. baron de

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 1
Datum Koninklijk Besluit 03-08-1815 No. 44
Registernummer 11
Mutatie Quatre-Bras en Waterloo
Mutatieperiode 16 en 18 juni 1815
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Luitenant-generaal
Onderdeel Keizerrijk Oostenrijk-Hongarije
Aan boord van / behorende tot Afgezant aan het Franse hof
Geboren 1757
Overleden Oktober 1834 in Nancy