Militaire Willems-Orde: Hessen-Darmstadt, Christian Ludwig Landgraf von

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 1
Datum Koninklijk Besluit 03-08-1815 No. 44
Registernummer 10
Mutatie Quatre-Bras en Waterloo
Mutatieperiode 16 en 18 juni 1815
Persoonsgegevens
Nationaliteit Hessische
Rang, functie of beroep Luitenant-generaal
Geboren 1763
Overleden 17 maart 1830 in Darmstadt