Militaire Willems-Orde: Kinckel, H.A. baron van

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 18-07-1815 No. 70
Registernummer 23
Mutatie Quatre-Bras en Waterloo
Mutatieperiode 16 en 18 juni 1815
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Viceadmiraal
Onderdeel Koninklijke Nederlandsche Zeemagt
Geboren 1747
Overleden 10 november 1821