Militaire Willems-Orde: Verdooren, G.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 08-07-1815 No. 16
Registernummer 20
Mutatie Wegens vroeger bewezen diensten
Literatuur Sabron 106; eekhout 86
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Viceadmiraal
Onderdeel Koninklijke Nederlandsche Zeemagt
Geboren 1757
Overleden 30 oktober 1824 in Oost-Souburg