Militaire Willems-Orde: Valentini, G.W. baron von

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 3
Datum Koninklijk Besluit 08-07-1815 No. 15
Registernummer 6
Mutatie Quatre-Bras en Waterloo
Mutatieperiode 16 en 18 juni 1815
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Generaal-majoor
Onderdeel Koninkrijk Pruissen
Geboren 1775
Overleden 6 augustus 1834