Militaire Willems-Orde: Tindal, R.D. baron

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 08-07-1815 No. 16
Registernummer 17
Mutatie Wegens vroeger bewezen diensten
Literatuur Sabron 106; np 1933/34-102; na 1910-425; 1918-69; 1952-381
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Luitenant-generaal
Onderdeel Wapen der Infanterie, Landmacht
Aan boord van / behorende tot Inspecteur-Generaal der Infanterie
Geboren 1773
Overleden 4 augustus 1834 in Zeist