Militaire Willems-Orde: Reede, W.F. graaf van

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 3
Datum Koninklijk Besluit 08-07-1815 No. 15
Registernummer 3
Mutatie Quatre-Bras en Waterloo
Mutatieperiode 16 en 18 juni 1815
Literatuur Zelm 216; na 1950-188
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Generaal-majoor
Geboren 1770
Overleden 13 augustus 1838 in 's-Gravenhage