Militaire Willems-Orde: Pont, W. baron du

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 08-07-1815 No. 16
Registernummer 12
Mutatie Wegens vroeger bewezen diensten
Literatuur Zelm 194; na 1969-309
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Luitenant-generaal
Geboren 1751
Overleden 11 december 1829 in Lausanne