Militaire Willems-Orde: Perponcher, W.K. baron de

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 4
Datum Koninklijk Besluit 08-07-1815 No. 16
Registernummer 13
Mutatie Wegens vroeger bewezen diensten
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Luitenant-kolonel
Geboren 1775
Overleden 17 maart 1857 in Doesburg