Militaire Willems-Orde: Oranje-Nassau, Willem Frederik George Lodewijk prins van

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 1
Datum Koninklijk Besluit 08-07-1815 No. 15
Registernummer 1
Mutatie Quatre-Bras en Waterloo
Mutatieperiode 16 en 18 juni 1815
Literatuur Zelm 194
Opmerkingen over onderscheiding Eerste keer dat de Militaire Willems-Orde werd uitgereikt
Persoonsgegevens
Nationaliteit Nederlandse
Rang, functie of beroep Generaal-majoor en kroonprins der Nederlanden
Onderdeel Staande Armee, Koninkrijk der Verenigde Nederlanden
Aan boord van / behorende tot Commandant I Corps
Geboren 1792
Overleden 17 maart 1849 in Tilburg