Militaire Willems-Orde: Melvill van Carnbee P. baron

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 08-07-1815 No. 16
Registernummer 8
Mutatie Wegens vroeger bewezen diensten
Literatuur Sabron 106, 202; zelm 194; na 1910-272; 1915-298; 1949-89
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Viceadmiraal
Onderdeel Koninklijke Nederlandsche Zeemagt
Geboren 1743
Overleden 17 mei 1826 in 's-Gravenhage