Militaire Willems-Orde: Man, M.J. de

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 3
Datum Koninklijk Besluit 08-07-1815 No. 16
Registernummer 26
Mutatie Wegens vroeger bewezen diensten
Literatuur Np 1940-243
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Kolonel
Geboren 1765
Overleden 17 juni 1838 in Grave