Militaire Willems-Orde: Limburg Stirum, L. graaf van

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 1
Datum Koninklijk Besluit 08-07-1815 No. 16
Registernummer 9
Mutatie Wegens vroeger bewezen diensten
Literatuur Na 1911-139; 1926-73
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Luitenant-generaal
Onderdeel Staande Armee
Geboren 1758
Overleden 25 juni 1840 in 's-Gravenhage