Militaire Willems-Orde: Kikkert, A.

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 08-07-1815 No. 16
Registernummer 15
Mutatie Wegens vroeger bewezen diensten
Literatuur Sabron 106
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Viceadmiraal
Onderdeel Koninklijke Nederlandsche Zeemagt
Geboren 1762
Overleden 18 december 1819 op Curaçao