Militaire Willems-Orde: Fagel, R. baron

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 08-07-1815 No. 16
Registernummer 14
Mutatie Wegens vroeger bewezen diensten
Literatuur Sabron 106; na 1941-370
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Luitenant-generaal
Geboren 1771
Overleden 26 december 1856 in Parijs