Militaire Willems-Orde: Evers, C.J. baron

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 08-07-1815 No. 16
Registernummer 18
Mutatie Wegens vroeger bewezen diensten
Literatuur Sabron 106, 202
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Luitenant-generaal
Onderdeel Wapen der Cavalerie, Landmacht
Aan boord van / behorende tot Inspecteur-Generaal der Cavalerie
Geboren 1773
Overleden 9 augustus 1818 in Namen