Militaire Willems-Orde: Constant Villars, W.A. baron de

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 08-07-1815 No. 16
Registernummer 11
Mutatie Wegens vroeger bewezen diensten
Literatuur Sabron 106, 202; na 1905-146; 1913-113
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Luitenant-generaal
Onderdeel Landmacht
Aan boord van / behorende tot Gouverneur van Maastricht
Geboren 1750
Overleden 12 augustus 1838 in 's-Gravenhage