Militaire Willems-Orde: Constant Rebecque, J.V. baron de

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 08-07-1815 No. 15
Registernummer 5
Mutatie Quatre-Bras en Waterloo
Mutatieperiode 16 en 18 juni 1815
Literatuur Na 1911-31; 1913-115; 1941-139
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Generaal-majoor
Geboren 1773
Overleden 12 juni 1850 op Kasteel Schönfeld (Silezië)