Militaire Willems-Orde: Collaert, J.A. baron de

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 08-07-1815 No. 15
Registernummer 3
Mutatie Quatre-Bras en Waterloo
Mutatieperiode 16 en 18 juni 1815
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Luitenant-generaal
Geboren 1761
Overleden 17 juni 1816 in Brussel