Militaire Willems-Orde: Chassé, D.H. baron

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 08-07-1815 No. 15
Registernummer 2
Mutatie Quatre-Bras en Waterloo
Mutatieperiode 16 en 18 juni 1815
Literatuur Na 1941-63; sabron 105
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Luitenant-generaal
Onderdeel Wapen der Infanterie, Landmacht
Geboren 1765
Overleden 2 mei 1849 in Breda