Militaire Willems-Orde: Bylandt Halt, F.S. graaf van

Gegevens dapperheidsonderscheiding
Niveau MWO 2
Datum Koninklijk Besluit 08-07-1815 No. 16
Registernummer 13
Mutatie Wegens vroeger bewezen diensten
Literatuur Sabron 106; na 1910-99; 1912-481; 1940-596
Persoonsgegevens
Rang, functie of beroep Viceadmiraal
Onderdeel Koninklijke Nederlandsche Zeemagt
Geboren 1749
Overleden 2 februari 1828 in 's-Gravenhage